A. Sırrı Yırcalı

Balıkesir'in Gururu, İşadamı.

Balıkesir’in Gururu, İşadamı.

A. Sırrı Yırcalı

Yırcalızade Şükrü Efendi’den hizmet bayrağını alan A. Sırrı Yırcalı, ailenin ekonomik büyümesinde fitili ateşleyen isim olmuştur. İlk ve orta tahsilini Balıkesir’de tamamlamasının ardından yüksek tahsilini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yapmıştır. A. Sırrı Bey, daha sonra Balıkesir’e dönerek kayınpederi Muharrem Hasbi Koray’ın Un Fabrikasının işletmesini devralır.

1954-1960 dönemlerinde Demokrat Parti’den iki dönem Balıkesir Milletvekili seçilmiştir. 1949 yılından bu yana yönettiği çok sayıda şirketi ile ülkemiz ekonomisine önemli katkılarda bulunmuştur. 1950 yılında bulup işletmeye başladığı bor mineralleri bugün ülkemizin en önemli yeraltı kaynaklarından biri olmuştur. Vefatına kadar 50 yılı aşan Balıkesir vergi rekortmenliğini gururla taşımıştır.