Eğitimler

Yersa Sentetik kültürüne katılan yeni arkadaşlarımızı şirkete hızlı adapte edebilmek için yoğun bir oryantasyon programı uygulanır.

Bu oryantasyon programında amaç ;

  • İşe alınan personelin şirkete uyumunu sağlayıp, hızlı bir şekilde çalışmaya ve bir şeyler üretmeye başlaması, bundan dolayı da iş maliyetlerinin azalması.
  • Personelin yeni ortam ve yeni durum ile karşılaştığı zaman ki kaygı, stres, endişe gibi duygularının oluşması ve bu duyguların işi geç öğrenmesi ve hata yapması riskinin ortadan kaldırılması.
  • Şirket içi personel değişim oranının yüksek olması, hem çalışan motivasyonunun hem de kurum aidiyet duygusunun düşmesine sebep olacağından şirkete ciddi maliyet yükü getirir, bu sebeple çalışanların desteklenerek bu oranın düşmesinin sağlanması.
  • Personelin, kendisinden tam olarak ne beklendiğini bilmeleri için, gerçekçi beklentiler oluşturulması ve ileride olabilecek anlaşmazlıkların önüne geçilmesi.

Bu sebeple personele ;

  • Şirketin detaylı tanıtımın yapılması ve organizasyon yapısı hakkında bilgi verilmesi,
  • Çalışacağı bölümdeki arkadaşları ile tanıştırılması ve ilişkide olacağı bölümlerin anlatılması,
  • Bölümündeki iş akışları ve yapacağı işin detaylarının anlatılması,
  • İhtiyaç duyduğunda insan kaynakları ve uygulamalar hakkında bilgi verilmesi.

anlatılarak Yersa Sentetik çatısı altında personelin şirkete katkı sağlaması hedeflenir.

Mavi yaka personelimizin eğitimleri ise bölüm yöneticileri tarafından Makine Başı Eğitimi adı altında uygulamalı olarak verilir.

Süreç içerisinde gerek Beyaz Yaka, gerekse Mavi Yaka çalışanlarımıza kaliteyi, performansı, kariyerlerini artırıcı iç ve dış eğitimler düzenlenerek şirketimize katkı sağlamaları hedeflenir.

YERSA SENTETİK çatısı altında, aile ortamı atmosferi oluşturarak, işe gelirken ayakların geri geri gitmeyeceği bir motivasyon yaratmak en büyük hedefimizdir..

 

Eğitimler

ISO 9001 : 2015 KYS Geçiş Eğitimi

YERSA SENTETİK çalışanları, 2017 yılı Eğitim Çalışmaları kapsamında ISO 9001:2015 KYS’nin son versiyonu eğitimini tamamladı. Çalışanlarımızın da aktif katılım sağladığı eğitim oldukça başarılı geçti. Firmamızda, yeni versiyona geçme faaliyeti, yapılan eğitimle beraber...