Kalite Politikası

YERSA SENTETİK, vizyonu doğrultusunda, müşteri odaklı, pazarda rekabetçi, rasyonel, tercih edilen, üstün kaliteli ürünler üreterek her zaman hatırlanan saygın bir “Dünya Şirketi” olmak gayretindedir.

Bu kapsamda ;

  • Kalite Yönetim Sisteminin, firmamız objektif ve sübjektif içerikleri, amaçları ve hedefleri ile uyumlu,
  • Kalite amaçlarını, vizyonu doğrultusunda belirleyen,
  • Makine, malzeme, insan ve tüm kaynak verimliliklerini optimize eden,
  • Sistemselliği içselleştiren ve sürekli gelişen,
  • Uygulanabilirlik ölçüsünde kalite sistemi mükemmeliyetini ve uygulanabilirliğini sağlayan,
  • Riskleri ve fırsatları bilen ve değerlendiren bir firma olmayı,

Kalite Politikası olarak belirlemiştir.