KVK Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

Şirketimizin ticari, idari ve organizasyonel faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun usul ve esaslar doğrultusunda işlenmesi, muhafaza edilmesi ve ilgili diğer tüm işlemler kapsamında YERSA SENTETİK DOKUMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ [ Bundan sonra “YERSA SENTETİK A.Ş.” olarak anılacaktır.] olarak gerekeni yapıyoruz.

1- Kişisel veri işleme amaçlarımız nelerdir ?

Şirketimizin ticari, idari ve organizasyonel faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel verileriniz, KVKK madde 5 ve 6’da sayılan esaslar çerçevesinde, aşağıda sayılan amaçlarla işlenmekte ve Şirket faaliyetlerinin niteliğiyle bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.

  • Kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
  • Şirket içi güvenlik ile işlem güvenliğinin sağlanması.
  • İş süreçlerinin gereği gibi yerine getirilmesi ve gerekli koordinasyonun sağlanması.
  • İş başvurusu ve işe alım süreçlerinin gereği gibi yürütülebilmesi.

     

2- Kişisel veri işlemenin yasal dayanağı ve yöntemleri nelerdir ?

Yukarıda işleme amaçları sayılan kişisel verileriniz; tarafımız, iş ortaklarımız, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar, çalışanlarımız, kariyer siteleri ve benzeri kanallardan elde edilerek, söz konusu kişisel verinin niteliğine uygun olan fiziki veya elektronik ortamlarda ve KVKK’nın 5. ve 6. maddeleri ile hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.

3- Kişisel verilerinizin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları nelerdir ?

Şirketimizin faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel verileriniz, işleme amaçlarını yerine getirebilmek adına ve bu amaçlar ile sınırlı olarak, gerekli çalışmaların yürütülebilmesi ve veri güvenliğinin sağlanabilmesi için yalnızca ilgili Şirket departmanları ve bu departman bünyesinde çalışan yetkili kişiler ve iş ortaklarımız ile paylaşılmaktadır.

Bu doğrultuda kişisel verileriniz YERSA SENTETİK A.Ş. fabrika ve ofislerine, iş ortaklarımıza, şirket faaliyetleri çerçevesinde hizmet alınan üçüncü kişilere aktarılmaktadır.

4- Kişisel veri sahibi olarak haklarınız nelerdir ?

Şirketimizin faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak, KVKK’nın 11. maddesinde sayıldığı üzere, Şirketimize başvurarak;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  • Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet sitesinde bulunan “Başvuru Formu” nu, internet sitesinde belirtilen irtibat adresine iletmek yoluyla gerçekleştirebilirsiniz.

     

  • Daha detaylı bilgi için “Yersa Sentetik Dokuma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Politika” metnimizi okuyabilirsiniz.

Yersa Sentetik Dokuma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İletişim Bilgileri :

Fabrika Adresi Kepsut Yolu 18.Km 10660 Balıkesir / TÜRKİYE
Merkez Ofis Telefon Numarası +90 266 596 73 00
İletişim için internet sitesi adresi https://www.yersa.com.tr/
İrtibat Maili kvkk@yersa.com.tr