Tip C Kondaktif Big Bag

Bigbag ile ambalajlama yapıldığında, malzemesinin yapısı gereği, elektrostatik boşalmaya neden olan statik elektrik açığa çıkar. Bu statik elektrik, içinde taşınan ürünün özelliğine göre önem arzeder. Statik elektriğin ürün ve çevreyle ilgili problem çıkarmaması için, IEC 61340-4-4 Ed. 3.0 B:2018 Electrostatics – Part 4-4: Standard test methods for specific applications – Electrostatic classification of flexible intermediate bulk containers (FIBC) düzenlemesi ile Bigbag’ler 4 farklı kategoride değerlendirilirler.

  • Tip A (FIBC)

Birçok ürünü rahatlıkla taşıyabileceğimiz ve statik elektrik olarak problem çıkarmayan ürünlerde kullanılabilecek, bir Bigbag tipidir. Üretim ve kullanım sırasında, keskin kuralları yoktur. Ancak, yanma ve patlama riski olan ürünlerin ambalajlanmasında asla kullanılmamalıdır.

  • Tip B (FIBC)

Yüzey gerilimi 6 kV’yi geçmeyen, özel dizayn bir kumaştan üretilen bu Bigbag’ler, statik elektriği boşaltma yeteneğine sahip değildir. Kıvılcım oluşumunu engellemek için, Bigbag yüzeyini su, yağ gibi maddelerden arındırmalı ve Bigbag yüzeyine temas eden klips veya bir alet olmamalıdır. Yanma ve patlama riski olan ürünlerin ambalajlanmasında asla kullanılmamalıdır.

  • Tip C (FIBC)

Özel olarak dizayn edilmiş ve birbirine ağ şeklinde temas eden, kondaktif ipliklerden oluşan bu Bigbag, üzerinde oluşan statik elektriği, yapılan topraklama sayesinde toprağa güvenle iletir. Böylelikle, çevreye ve ürüne zarar verebilecek durum engellenmiş olur. Bu Bigbag’ler kullanılırken kesinlikle topraklama yapılması unutulmamalıdır.

Yanıcı, parlayıcı toz formundaki ürünlerin taşınmasında ve ortamda yanıcı patlayıcı solvent ve gaz varken mutlaka bu Bigbag’ler kullanılmalıdırlar.

  • Tip D (FIBC)

Hiçbir topraklama gereksinimi olmadan statik elektriği atmosfere iletir. Personel unutması veya topraklama hatası olması muhtemel durumlarda çok tercih edilen bir Bigbag’tir.