İK Politikası

  • Dünyada, ülkemizde ve sektörümüzde olacak değişimlere ve gelişimlere hızlı adapte olabilecek kurumsal yapıyı sürekli canlı tutmak,
  • Ölçülebilen hedefler ve kriterlerle adil, şeffaf, objektif ve başarı odaklı bir performans yönetimi kullanmak,
  • Bireysel performanslara göre görev ve sorumluluk çerçevesinde oluşturulan adil ücret sistemini uygulamak,
  • Her seviyede açık iletişimi desteklemek, çalışanlar arasında güvene dayalı rahat paylaşabilme imkanı sağlayan bir iletişim ağı kurmak,
  • Sürekli iyileşme ve gelişme için, çalışanlarına nitelikli ve sonucu ölçülebilir eğitim ve gelişim fırsatları sunmak,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelikleri ve firma iç kuralları dahilinde tüm faaliyetlerini şekillendirmek,
  • Bireysel, toplumsal ve çevresel duyarlılığımızı yüksek sorumluluk bilinci ile birleştirerek sürekli geliştirmek,
  • Çalışan memnuniyeti ve firma aidiyet duygusuna önem vererek, performansı yüksek, başarılı ve mutlu çalışanları ile iş ve aile ortamında fark yaratan bir kurum olmayı sağlamak.